• CoverLawn®

Välkomna till CoverLawn

CoverLawn är den helt nya unika hybridgräsprodukten av konstgräs som tillsammans med naturgräset bildar en väldigt stark och uthållig kombination. Gräsets rotsystem skyddas av armeringen i CoverLawn. Samtidigt som gräsrötterna får skydd medger CoverLawn att grässtråna kan växa upp igenom armeringen. Gräsrötternas egenskaper tillsammans med mönstret i armeringen gör att en integrering mellan gräs och CoverLawn påbörjas. Efter några dagar syns en tydlig förändring där gräset tar över utseendet för att sedan helt integreras. Vid fullständig integrationen syns inte CoverLawnet utan bara naturgräset.
Vid mekanisk belastning från djur, människor, fordon etc slits grässtråna bort för att sedan gå åt jorden och till slut gräsrötterna. Här kommer CoverLawn in och förhindrar detta. Armeringen skyddar rötterna som får skjuta skott och växa i sin egen takt utan påverkan uppifrån.

Användningsområden
Alla gräsytor som har slitage och där jordytorna kommer fram kan CoverLawn vara den hjälpen som er gräsyta behöver. 
Sedan är det ju så att växer det inte underifrån så blir ytan inte integrerad utan CoverLawn istället. Fortfarande grön och trevlig att titta och gå på.

Installera CoverLawn är ganska okomplicerat. Man mäter upp och markerar ytan som ska installeras för att sedan utföra arbetet. Utförlig information finns under faktafliken.
Kostnaden för att investera i CoverLawn ska räknas mot underhållskostnaden att hålla naturgräset i skick. ÅhusTurf hjälper er ifall ni inte får ordning på siffrorna. Under ligger mallar ni kan använda som stöd i era beräkningar. 

Till Höger ser ni Sveriges första installation av CoverLawn. Den finns i Häljarp, Skåne ifall ni är intresserade att titta hur det ser ut. Installationen gjordes i Januari 2012 så CoverLawn och naturgräset är helt integrerade sedan länge. Nedersta bilden är från 11 Mars 2013 och visar hur vintern har tagit på CL. Är CL synligt efter växtperioden ser det ut så här på våren innan växtperioden sätter igång. Sedan växer det ihop igen.

Notera: Växer det inte underifrån så måste ni hjälpa till att få igång växtliheten.