Fakta och Specifikationer

CoverLawn  

CoverLawn (Hybridgräs) är en produkt som låter ditt gamla gräs växa upp och förena sig med konstgräset.
Skillnaden mellan CoverLawn och andra hybridlösningar är att armeringen på CoverLawn skyddar gräsets rotsystem.
Armeringen är en knuten konstruktion vilket gör den extra tålig mot mekaniskt slitage.
CoverLawn dränerar till 100% vilket innebär att den också ger full ventilation.  

Gräset finns i olika stråhöjder från 12 mm till 60 mm. Grässtråna är halkbekämpade.

I broschyrerna ser ni mer detaljer om produkterna.

Användningsområde:

Slitytor: Golfbanor, fotbollsplaner, lekplatser, parker, sluttningar, skuggytor, gångar, innergårdar...
Halka och slitytor: Rutschbanor, slänter, broar, gångar....
Dekoration: Terass, balkongen, entren, rondeller, mittremsor,...

Temporära: Konserter, bröllop, utställningar, mässor......
 

Egenskaper:

Rombmönstret som grässtråna är ingjutna i tillåter det naturliga gräset att växa upp och förena sig med konstgräset. Klippning sker som vanligt där du ställer in klipphöjden beroende på vilken höjd CoverLawnet har.

Installationsalternativ:

CoverLawnet läggs direkt på ytan som behöver förstärkning och förankras med medföljande pinnar.  
CoverLawnet kan också läggas på en såbädd och förankras med medföljande pinnar.  
CoverLawnet kan också rullas ut färdigintegrerat med gräset på rulle.
Installationspinnarna är nedbrytningsbara med 130 mm längd.
 

Notera

Ytan måste vara plan för att gräsklippningen inte ska riva upp CoverLawnet och markytan. Speciellt under integrationsperioden är det känsligt. Detta gäller framförallt vid rotorgräsklippare.

Vi hjälper gärna till om ni har frågor.

Result when Coverlawn is barbequed