Evenemang

Tillfälliga evenemang allt från 1-10 dagar med mycket folk behöver ibland extra skydd mot gräsytan som ska belastas. Om det är på golfbanan, planen, trädgården, parken så lämpar sig NRT 2500 som tillfälligt skydd mot ytan. Med sina fulla ventilationsegenskaper så bevaras gräset grön och snyggt under NRT 2500. På bilden så ses Presidents Cup från Seoul i Oktober 2015. Hela sponsorområdet var täckt med NRT 2500.